گروه جراحی مغز واعصاب

کلاس آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-7:37

باطلاع می رساند روز پنجشنبه مورخ 2 اسفند ساعت 7/30 کلاس آموزشی با حضور استاد ، سرکار خانم دکتر مغروری عضو محترم هیأت علمی گروه طب فیزیکی در بیمارستان کاشانی برگزار می گردد. حضور کلیه دستیاران الزامی است .

شورای گروه اورژانسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-9:10

باطلاع اساتید محترم گروه می رساند روز شنبه مورخ 4 اسفند ساعت 7/15 جلسه شورای گروه در اتاق جنب بخش بیمارستان الزهرا(س) برگزار می شود

پایان نامه دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/06-7:23

بر اساس مصوبه شورای گروه دستیاران محترم گروه لازم است جهت تعیین استاد راهنما و موضوع پایان نامه خود قبلش به دفتر گروه مراجعه نمایند تا نکات لازم تأکید و استاد راهنمای مربوطه  تعیین شود.

جلسه جهت تعیین اولویتهای تحقیقاتی اساتید

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/29-8:15

باستحضار میرساند روز شنبه بعد از کلاس دستیاران از ساعت 8 تا 8/30 جلسه جهت تعیین اولویتهای تحقیقاتی اساتید در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهراء(س) برگزار می گردد. حضور کلیه اساتید محترم گروه الزامی است .

لزوم ثبت پروپوزال فراگیران در سامانه پژوهشیار

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-7:45

کنگره اسپاین

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/28-7:45

بدینوسیله باستحضار میرساند کنگره اسپاین در تاریخ 28 الی 30 آذر در کیش برگزار می گردد. اطلاعات دقیق آن در پوستر بالای صفحه وبسایت قابل مشاهده می باشد.

کلاس آموزشی مشترک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/28-7:36

به اطلاع کلیه اساتید و دستیاران محترم گروه می رساند روز پنجشنبه مورخ 1 آذر ساعت 8/30 کلاس پاتولوژی در بخش پاتولوژی بیمارستان الزهراء(س) با حضور خانم دکتر محزونی برگزار می گردد. حضور کلیه دستیاران الزامی است .

کلاس آموزشی مشترک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/21-9:42

باطلاع دستیاران و اساتید محترم گروه می رساند کلاس مشترک با حضور جناب آقای دکتر ایرج تحت عنوان آدنوم هیپوفیز و بررسی آزمایشگاهی و درمان غیرجراحی و هورمونی ساعت 7/30 در بیمارستان کاشانی برگزار می شود . حضور کلیه دستیاران الزامی است.

صفحات

Subscribe to RSS - گروه جراحی مغز واعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir