گروه جراحی مغز واعصاب

آزمون آسکی دستیاران جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/31-11:12

به اطلاع می رساند روز پنجشنبه مورخ 98/2/26 آزمون آسکی دستیاران ساعت 8 صبح در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می گردد.

انواع شانت های بطنی صفاقی موجود در ایران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/24-23:04

تهیه و طراحی : دکتر میرحسینی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر شفیعی

shunt poster

اسلاید های کنفرانس هفتگی، چپتر ۳۷ یومنز

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/24-22:58

آزمون کتبی دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-10:55

باطلاع دستیاران محترم گروه می رساند آزمون کتبی درون بخشی روز پنجشنبه مورخ 23 اسفند ساعت 9 در بیمارستان الزهراء(س) کلاس شماره 5 برگزار می گردد.

کلاس آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-10:07

باطلاع می رساند روز پنجشنبه مورخ 2 اسفند ساعت 7/30 کلاس آموزشی با حضور استاد ، سرکار خانم دکتر مغروری عضو محترم هیأت علمی گروه طب فیزیکی در بیمارستان کاشانی برگزار می گردد. حضور کلیه دستیاران الزامی است .

شورای گروه اورژانسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-11:40

باطلاع اساتید محترم گروه می رساند روز شنبه مورخ 4 اسفند ساعت 7/15 جلسه شورای گروه در اتاق جنب بخش بیمارستان الزهرا(س) برگزار می شود

پایان نامه دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/06-9:53

بر اساس مصوبه شورای گروه دستیاران محترم گروه لازم است جهت تعیین استاد راهنما و موضوع پایان نامه خود قبلش به دفتر گروه مراجعه نمایند تا نکات لازم تأکید و استاد راهنمای مربوطه  تعیین شود.

جلسه جهت تعیین اولویتهای تحقیقاتی اساتید

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/29-10:45

باستحضار میرساند روز شنبه بعد از کلاس دستیاران از ساعت 8 تا 8/30 جلسه جهت تعیین اولویتهای تحقیقاتی اساتید در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهراء(س) برگزار می گردد. حضور کلیه اساتید محترم گروه الزامی است .

صفحات

Subscribe to RSS - گروه جراحی مغز واعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir