گروه جراحی مغز واعصاب

کنگره جامعه جراحان ایران

تاریخ ایجاد دوشنبه, 28/01/1396 - 12:10

بدینوسیله باستحضار میرساند کنگره جامعه جراحان ایران از روز دوشنبه مورخ 96/2/18 الی 96/2/22 در تهران برگزار می گردد.

برنامه گزارش صبحگاهی

تاریخ ایجاد دوشنبه, 09/12/1395 - 13:35

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه
مورنینیگ ریپورت جراحی اعصاب در بیمارستان الزهراء(س) ، یکشنبه ها ساعت 7 تا 8 صبح در بخش جراحی اعصاب و در بیمارستان کاشانی دوشنبه ها ساعت 7 تا 8 صبح در بخش جراحی اعصاب آن مرکز برگزار می گرددد.

کنفرانس بازآموزی در بیمارستان شریعتی

تاریخ ایجاد دوشنبه, 02/12/1395 - 12:09

بدینوسیله باستحضار میرساند کنفرانس بازآموزی مورخ 95/12/19 در بیمارستان شریعتی لغو گردید.

تهیه CD های آموزشی جهت اساتید و دستیاران گروه

تاریخ ایجاد شنبه, 09/11/1395 - 10:41

باستحضار میرساند حدود 40 عدد CD آموزشی رشته جراحی مغزو اعصاب جهت اساتید و دستیاران محترم گروه تهیه و تحویل می گردد.

میکروسکوپ Hi-tech در گروه

تاریخ ایجاد یکشنبه, 03/11/1395 - 11:50

باستحضار میرساند که گروه جراحی مغزو اعصاب در دی ماه سالجاری یک عدد میکروسکوپ با تکنولوژی بسیار بالا (Hi-tech ) که امکان انجام فلورسنت و آنژیوگرافی حین عمل دارد را خریداری و در اتاق عمل بیمارستان الزهراء(س) استفاده خواهد شد .

برنامه بازآموزی ماهیانه گروه جراحی اعصاب در بیمارستان شریعتی

تاریخ ایجاد یکشنبه, 03/11/1395 - 11:44

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم ، برنامه بازآموزی ماهیانه گروه جراحی مغزو اعصاب سومین پنجشنبه هر ماه ساعت 8 صبح  در بیمارستان شریعتی برگزار می گردد. حضور کلیه اساتید و دستیاران گروه الزامی است .

صفحات

Subscribe to RSS - گروه جراحی مغز واعصاب
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir