گروه جراحی مغز واعصاب

لزوم ثبت پروپوزال فراگیران در سامانه پژوهشیار

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-10:15

کنگره اسپاین

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/28-10:15

بدینوسیله باستحضار میرساند کنگره اسپاین در تاریخ 28 الی 30 آذر در کیش برگزار می گردد. اطلاعات دقیق آن در پوستر بالای صفحه وبسایت قابل مشاهده می باشد.

کلاس آموزشی مشترک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/28-10:06

به اطلاع کلیه اساتید و دستیاران محترم گروه می رساند روز پنجشنبه مورخ 1 آذر ساعت 8/30 کلاس پاتولوژی در بخش پاتولوژی بیمارستان الزهراء(س) با حضور خانم دکتر محزونی برگزار می گردد. حضور کلیه دستیاران الزامی است .

کلاس آموزشی مشترک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/21-12:12

باطلاع دستیاران و اساتید محترم گروه می رساند کلاس مشترک با حضور جناب آقای دکتر ایرج تحت عنوان آدنوم هیپوفیز و بررسی آزمایشگاهی و درمان غیرجراحی و هورمونی ساعت 7/30 در بیمارستان کاشانی برگزار می شود . حضور کلیه دستیاران الزامی است.

بازآموزی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/21-12:11

باستحضار میرساند برنامه بازآموزی در بیمارستان شریعتی روز پنجشنبه مورخ 97/8/24 ساعت 8/30 تا 12 برگزار می شود

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/21-12:10

باستحضار میرساند جلسه شورای گروه روز پنجشنبه مورخ 97/8/3  ساعت 8/30 در دفتر ریاست الزهراء(س) تشکیل می شود.

کلاس آموزشی دکتر اعتمادیفر

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-11:23

به اطلاع دستیاران محترم می رساند کلاس آموزشی دکتر اعتمادیفر سه شنبه ها ساعت 7 برگزار می شود . حضور کلیه دستیاران رأس ساعت الزامی است .

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-11:22

باطلاع اساتید محترم می رساند جلسه شورای گروه از روز 5شنبه 26 مهر به روز پنجشنبه 3 آبان موکول شد . در ضمن برنامه معارفه دستیاران نیز همان روزانجام می شود.

صفحات

Subscribe to RSS - گروه جراحی مغز واعصاب

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir