گروه جراحی مغز واعصاب

غیبت در کلاس های آموزشی گروه

تاریخ ایجاد شنبه, 15/08/1395 - 12:58

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه: شرکت کلیه دستیاران گروه در کلاسهای آموزشی گروه الزامی می باشد و در غیر اینصورت بابت هر جلسه غیبت 2 نمره از نمره ارزیابی رزیدنت کسر خواهد شد .

Subscribe to RSS - گروه جراحی مغز واعصاب
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir