گروه جراحی مغز واعصاب

جلسه انلاین مرور یومنز-Tethered Spinal​ Cord

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/16-8:29

کلاس مجازی مباحث یومنز، شنبه 14 تیرماه 1399، ساعت ۲۲ با موضوع Tethered Spinal​ Cord

جلسه آنلاین مرور یومنز-Split Spinal Cord

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/07-20:27

کلاس مجازی مباحث یومنز، شنبه 7 تیرماه 1399، ساعت ۲۲ با موضوع Split Spinal Cord

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر همایون تابش

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/07-20:20

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر همایون تابش عضو محترم هیات علمی گروه جراحی مغز و اعصاب دانشکده پزشکی از مرتبه  استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم . 

دستورالعمل اجرایی دستیاران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/01-19:43

جلسه انلاین مرور یومنز - Lipomyelomeningocele

تاریخ ایجاد شنبه,1399/03/31-18:48

کلاس مجازی مباحث یومنز، شنبه ۳۱ خردادماه 1399، ساعت ۲۲ با موضوع Lipomyelomeningocele

جلسه انلاین مرور یومنز - cavernous malformation

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/23-17:45

جلسات مرور یومنز، عنوان: نوروافتالمولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/02-18:22

جلسات مرور یومنز، عنوان: Nonsurgical and Postsurgical Management of Low Back Pain

تاریخ ایجاد جمعه,1398/09/15-18:11

صفحات

Subscribe to RSS - گروه جراحی مغز واعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir