کنگره جامعه جراحان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/11-13:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باستحضار میرساند کنگره جراحان از روز شنبه مورخ 15 لغایت 20 اردیبهشت در تهران برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir