کنگره اسپاین

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/28-7:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله باستحضار میرساند کنگره اسپاین در تاریخ 28 الی 30 آذر در کیش برگزار می گردد. اطلاعات دقیق آن در پوستر بالای صفحه وبسایت قابل مشاهده می باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir