کنفرانس بازآموزی در بیمارستان شریعتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/05/18-7:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله باستحضار میرساند کنفرانس بازآموزی مورخ 96/5/19 در بیمارستان شریعتی برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir