کلاس آموزشی مشترک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/28-7:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع کلیه اساتید و دستیاران محترم گروه می رساند روز پنجشنبه مورخ 1 آذر ساعت 8/30 کلاس پاتولوژی در بخش پاتولوژی بیمارستان الزهراء(س) با حضور خانم دکتر محزونی برگزار می گردد. حضور کلیه دستیاران الزامی است .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir