کلاس آموزشی مشترک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/21-9:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باطلاع دستیاران و اساتید محترم گروه می رساند کلاس مشترک با حضور جناب آقای دکتر ایرج تحت عنوان آدنوم هیپوفیز و بررسی آزمایشگاهی و درمان غیرجراحی و هورمونی ساعت 7/30 در بیمارستان کاشانی برگزار می شود . حضور کلیه دستیاران الزامی است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir