کلاس آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-7:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باطلاع می رساند روز پنجشنبه مورخ 2 اسفند ساعت 7/30 کلاس آموزشی با حضور استاد ، سرکار خانم دکتر مغروری عضو محترم هیأت علمی گروه طب فیزیکی در بیمارستان کاشانی برگزار می گردد. حضور کلیه دستیاران الزامی است .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir