کسب رتبه اول تا سوم بورد تخصصی سال 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-9:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله کسب افتخار آمیزبابت موفقیت چشمگیر جهت رتبه اول تا سوم بورد تخصصی رشته جراحی مغزو اعصاب آقایان دکتر محمد حسینی ، دکتر عدیمی و دکتر کمانگر را که متعاقب تلاش بی دریغ و شبانه روزی دستیاران عزیز با توکل به خداوند متعال می باشد را به همه اعضای محترم گروه تبریک عرض می کنیم.

                                                                                                                                              گروه جراحی مغزو اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir