کارگاه دو روزه نقشه برداری مغز - تهران - ۱۱ و ۱۳ آبان ماه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/30-8:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir