پایان نامه دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/06-7:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بر اساس مصوبه شورای گروه دستیاران محترم گروه لازم است جهت تعیین استاد راهنما و موضوع پایان نامه خود قبلش به دفتر گروه مراجعه نمایند تا نکات لازم تأکید و استاد راهنمای مربوطه  تعیین شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir