هفتمين كنگره بين المللي مراقبت هاي ويژه - تهران - 18 الي 20 دي ماه1398

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/08-6:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir