مصوبه جلسه گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/09-10:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع اساتید و دستیاران محترم می رساند بر اساس مصوبه جلسه شورای گروه با حضور عضو محترم هیأت علمی  گروه عفونی آقای دکتر خوروش مقرر شد تجویز آنتی بیوتیک بصورت زیر انجام شود

تجویز سفازولین 2 گرم قبل از عمل  و بعد از عمل بعد از 4 ساعت 2 گرم تا 24 ساعت برای اعمال جراحی زیر 4 ساعت 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir