لاگ بوک

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/13-13:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از دستیاران محترم گروه خواهشمند است در اسرع وقت جهت تحویل لاگ بوک خود به دفتر گروه مراجعه نمایند .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir