قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-11:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نامه مدیر عامل محترم مرکز در خصوص تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر بهرام امین منصور به پیوست می باشد

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir