غیبت در کلاس های آموزشی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه: شرکت کلیه دستیاران گروه در کلاسهای آموزشی گروه الزامی می باشد و در غیر اینصورت بابت هر جلسه غیبت 2 نمره از نمره ارزیابی رزیدنت کسر خواهد شد . 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir