حلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/08-12:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله باستحضار میرساند جلسه شورای گروه ضمن معارفه دستیاران جدید الورود روز پنجشنبه مورخ 97/7/26  ساعت 8/30 در دفتر مدیر عامل محترم بیمارستان الزهراء(س) برگزار می شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir