جلسه معارفه دستیاران جدید الورود

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/08-12:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه معارفه دستیاران محترم جدید الورود با اساتید محترم گروه جراحی مغزو اعصاب روز پنجشنبه مورخ 97/7/26 ساعت 9 صبح در دفتر مدیرعامل محترم بیمارستان الزهراء(س) برگزارخواهد شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir