جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-10:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع می رساند جلسه شورای پژوهشی مورخ 98/2/4 برگزار و پروپوزال های آقایان دکتر لاری ، دکتر سیدمحمدمهدی میرحسینی ، دکتر سجاد اسدی ، دکتر محمد شرفی ، دکتر سعید سقائی ، دکتر حساس، دکتر موسی زاده و دکتر کرمی مطرح شد .

از دستیاران محترم خواهشمند است جهت اطلاع از مصوبه پرپوزال خود به دفتر گروه مراجعه نمایند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir