جلسه دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-10:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز 2شنبه مورخ 98/2/23 جلسه دفاع پایان نامه دستیاران آقایان دکتر حمیدرضا خانی ، دکتر ابوالفضل زارعیان و اینترن آقای دکتر سعید محرم در بیمارستان الزهرا(س) برگزارشد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir