جلسه جهت تعیین اولویتهای تحقیقاتی اساتید

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/29-8:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باستحضار میرساند روز شنبه بعد از کلاس دستیاران از ساعت 8 تا 8/30 جلسه جهت تعیین اولویتهای تحقیقاتی اساتید در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهراء(س) برگزار می گردد. حضور کلیه اساتید محترم گروه الزامی است .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir