جلسات آموزشی رفتار حرفه ای جهت اساتید محترم گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/12-8:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از اساتید محترم خواهشمند است جهت اطلاع از برنامه جلسات آموزش رفتار حرفه ای اینجا را کلیک نمایند .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir