تغییر تاریخ آزمون آسکی دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/25-15:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع اساتید و دستیاران محترم گروه می رساند آزمون آسکی مورخ  97/2/27  کنسل و به روز پنجشنبه مورخ 97/3/3 ساعت 8 صبح در مرکز مهارتهای بالینی موکول شد .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir