ابلاغ آقای دکتر صبوری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/10-10:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی ابلاغیه از طرف رئیس محترم دانشکده پزشکی ، جناب آقای دکتر صبوری بعنوان معاون گروه جراحی مغزو اعصاب انتخاب شدند .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir