ابلاغ آقای دکتر شفیعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/12-12:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باطلاع می رساند جناب آقای دکتر مهدی شفیعی عضو محترم هیأت علمی گروه جراحی مغزو اعصاب بعنوان مسئول برنامه دستیاری گروه و مسئول ICU جراحی اعصاب بیمارستان الزهراء(س) انتخاب و معرفی شدند .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir