آزمون کتبی دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-8:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باطلاع دستیاران محترم گروه می رساند آزمون کتبی درون بخشی روز پنجشنبه مورخ 23 اسفند ساعت 9 در بیمارستان الزهراء(س) کلاس شماره 5 برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir