آزمون کتبی درون بخشی دستیاران گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/24-11:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله باطلاع دستیاران گروه میرساند آزمون کتبی درون بخشی کلیه دستیاران گروه از مباحث اعلام شده روز پنجشنبه مورخ 96/12/17  ساعت 8 صبح در بیمارستان الزهراء(س) برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir