آزمون آسکی دستیاران جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/31-7:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع می رساند روز پنجشنبه مورخ 98/2/26 آزمون آسکی دستیاران ساعت 8 صبح در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir