اخبارگروه جراحی عمومی

تاريخ برگزاري آزمون كتبي ارتقاء

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-10:04

 آزمون كتبي ارتقاء و گواهي نامه دستياران روز پنجشنبه مورخ 97/4/21 برگزار مي گردد .

تقويم آموزشي سال تحصيلي 97-98 كارآموزان و كارورزان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/23-5:57

تقويم آموزشي سال تحصيلي 97-98 كارآموزان و كارورزان

شوراي گروه و جلسه آموزشي سامانه نگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/23-5:48

جلسه آموزشی سامانه نگاه (نرم افزار گسترده اطلاعات هیأت علمی) در روز دوشنبه تاریخ 97/2/24 ساعت  7:15صبح دردفتر رياست  بيمارستان آموزشی درمانی الزهرا(س) با حضور کلیه اعضای هیأت علمی گروه جراحي برگزار مي گردد.

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/09-10:34

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 10 / 2 / 97  ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

آسكي دستياران گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/08-7:08

آزمون آسکی دستیاران جراحي در سال تحصیلی 97-96 در روز جمعه  تاریخ 97/2/21  ساعت 8 صبح در محل مركز مهارتهاي باليني برگزار خواهد شد.

 

اطلاعیه آزمون سنجش مهارتهای بالینی 27 اردیبهشت 1397

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/21-7:49

ابلاغ آقاي دكتر محسن محموديه به عنوان مدير گروه جراحي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-10:03

آزمون آسكي دستياران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-9:59

آزمون آسکی دستیاران جراحي در سال تحصیلی 97-96 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/2/27  ساعت 8 صبح در محل مركز مهارتهاي باليني برگزار خواهد شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir