اخبارگروه جراحی عمومی

برگزاري شوراي گروه جراحي با حضور رياست محترم دانشكده پزشكي و معاونت محترم درمان دانشگاه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-10:15

شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/07/05-7:13

شوراي گروه جراحي روز چهارشنبه مورخ 97/7/11 ساعت 7:30 صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/21-9:32

شوراي گروه جراحي روز شنبه مورخ 97/6/24 ساعت 7:30 صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

كسب رتبه يك آزمون فوق تخصصي رشته جراحي اطفال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/21-7:27

جناب آقاي دكتر علي فاضلي

بدينوسيله كسب رتبه يك آزمون فوق تخصصي رشته جراحي اطفال  و نوزادان رابه جنابعالي تبريك عرض نموده ،توفيق روز افزون شما را از خداوند منان خواستاريم .

جلسه پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/21-6:26

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/6/26 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

جلسه پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-9:32

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/5/29 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات الزهرا(س) برگزار ميگردد.

شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-8:23

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/5/15 ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

دستورالعمل ثبت نام آزمون دانشنامه تخصي سال 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/13-8:26

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir