اخبارگروه جراحی عمومی

آسكي دستياران گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/08-7:08

آزمون آسکی دستیاران جراحي در سال تحصیلی 97-96 در روز جمعه  تاریخ 97/2/21  ساعت 8 صبح در محل مركز مهارتهاي باليني برگزار خواهد شد.

 

شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/26-4:41

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/1/27 ساعت 7:15 صبح در پاويون اساتيد  بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد.

اطلاعیه آزمون سنجش مهارتهای بالینی 27 اردیبهشت 1397

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/21-7:49

ابلاغ آقاي دكتر محسن محموديه به عنوان مدير گروه جراحي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-10:03

آزمون آسكي دستياران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-9:59

آزمون آسکی دستیاران جراحي در سال تحصیلی 97-96 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/2/27  ساعت 8 صبح در محل مركز مهارتهاي باليني برگزار خواهد شد.

امتحان پايان ترم كارورزان جراحي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/12/22-7:21

امتحان پايان ترم كارورزان بهمن و اسفند ماه 96 گروه جراحي عمومي روز يكشنبه مورخ 96/12/27 در كلاس درس بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد.

امتحان آسكي دانشجويان جراحي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/12/22-7:20

امتحان آسكي دانشجويان دي، بهمن و  اسفند ماه 96 گروه جراحي روز پنجشنبه مورخ 96/12/24 ساعت 8 صبح در تالار محسن بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

امتحان نظري دانشجويان جراحي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/12/22-7:18

امتحان نظري دانشجويان دي، بهمن و اسفند ماه 96 گروه جراحي روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 ساعت در كلاس درس دانشكده پزشكي برگزار مي گردد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir