اخبارگروه جراحی عمومی

امتحان آسكي دانشجويان جراحي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/19-4:53

امتحان آسگي دانشجويان ارديبهشت خرداد و تير ماه 97 گروه جراحي روز پنجشنبه مورخ 97/4/21 ساعت 8 صبح در تالار محسن بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد

امتحان پايان ترم نظري دانشجويان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/19-4:44

امتحان نظري پايان ترم دانشجويان ارديبهشت، خرداد و تير ماه 97 گروه جراحي روز سه شنبه مورخ 97/4/19 ساعت 12 ظهر در دانشكده پزشكي برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/31-7:37

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8:30 صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) جهت دفاع از پايان نامه و طرح پروپوزال برگزار مي گردد .

جلسه شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/31-7:36

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 7:15 صبح در پاويون اساتيد مركز پزشكي الزهرا(س) برگزار مي گردد . 

اعلام نمرات معرفي به ارتقاء سال جاري دستياران گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-8:21

جلسه پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-4:21

جلسه پژوهشي گروه جراحي جهت طرح پروپوزال و دفاع از پايان نامه هاي اينترنتي و رزيدنتي روز دوشنبه مورخ 97/2/31 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

جلسه تصميم گيري در خصوص نمرات ارتقاء دستياران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-10:06

جلسه تصميم گيري در خصوص نمرات ارتقاء دستياران روز شنبه مورخ 97/2/29 ساعت 7:15 صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد

تاريخ برگزاري آزمون كتبي ارتقاء

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-10:04

 آزمون كتبي ارتقاء و گواهي نامه دستياران روز پنجشنبه مورخ 97/4/21 برگزار مي گردد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir