اخبارگروه جراحی عمومی

در خصوص ثبت پروپوزال دستياران و كارورزان در سامانه پژوهشيار

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-6:54

جلسه پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-6:55

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/9/19 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد . 

مسابقات ورزشي كانون بسيج استادان دانشگاه علوم پزشكي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-6:55

شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/08/10-8:22

شوراي گروه جراحي  روز دوشنبه مورخ 97/8/14  ساعت 7:30 در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

منابع آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/08/10-8:22

جلسه پژوهشي گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-6:38

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 30/7/97 ساعت 7:30 مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

جلسه پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-6:54

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/7/30 ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

معرفي آقاي دكتر حميد طالب به عنوان مسئول آموزش دستياري گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/14-9:37

ضمن تقدير از زحمات آقاي دكترغلامرضا مهاجري ،  آقاي دكتر حميد طالب زاده به عنوان مسئول آموزش دستياران گروه جراحي انتخاب و معرفي مي گردند.

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir