اخبارگروه جراحی عمومی

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/31-11:07

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8:30 صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) جهت دفاع از پايان نامه و طرح پروپوزال برگزار مي گردد .

جلسه شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/31-11:06

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 7:15 صبح در پاويون اساتيد مركز پزشكي الزهرا(س) برگزار مي گردد . 

اعلام نمرات معرفي به ارتقاء سال جاري دستياران گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-11:51

جلسه پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-7:51

جلسه پژوهشي گروه جراحي جهت طرح پروپوزال و دفاع از پايان نامه هاي اينترنتي و رزيدنتي روز دوشنبه مورخ 97/2/31 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

جلسه تصميم گيري در خصوص نمرات ارتقاء دستياران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-13:36

جلسه تصميم گيري در خصوص نمرات ارتقاء دستياران روز شنبه مورخ 97/2/29 ساعت 7:15 صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد

تاريخ برگزاري آزمون كتبي ارتقاء

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-13:34

 آزمون كتبي ارتقاء و گواهي نامه دستياران روز پنجشنبه مورخ 97/4/21 برگزار مي گردد .

تقويم آموزشي سال تحصيلي 97-98 كارآموزان و كارورزان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/23-9:27

تقويم آموزشي سال تحصيلي 97-98 كارآموزان و كارورزان

شوراي گروه و جلسه آموزشي سامانه نگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/23-9:18

جلسه آموزشی سامانه نگاه (نرم افزار گسترده اطلاعات هیأت علمی) در روز دوشنبه تاریخ 97/2/24 ساعت  7:15صبح دردفتر رياست  بيمارستان آموزشی درمانی الزهرا(س) با حضور کلیه اعضای هیأت علمی گروه جراحي برگزار مي گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir