اخبارگروه جراحی عمومی

امتحان ميان ترم دانشجويان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/28-5:46

امتحان ميان ترم نظري دانشجويان دي، بهمن و اسفند ماه 97 گروه جراحي روز يكشنبه مورخ 97/11/28 ساعت 12:30 در دانشكده پزشكي برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/10-8:15

جلسه شوراي پژوهشي گروه  جراحي روز دوشنبه مورخ 97/11/15 ساعت 7:30 جهت برگزاري دفاع از پايان نامه  و طرح پروپوزال اينترني و رزيدنتي در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-9:43

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/11/8 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد

كارگاه آموزشي روش هاي نوين در جراحي فتق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-10:09

برگزاري كارگاه آموزشي روش هاي نوين در جراحي فتق:

با حضور Dr.Tim Tollens از كشور بلژيك

روز دوشنبه مورخ 97/11/1 اصفهان بيمارستان الزهرا

شوراي گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-9:44

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/10/24 ساعت 7:30 صبح در پاويون بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد .

بازديد مدير گروه جراحي از بيمارستان امين

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-9:43

باستحضار ميرساند، توسط محترم گروه جراحي به همراه رياست بيمارستان امين در خصوص بررسي عملكرد وضعيت آموزشي دستياران و كارورزان جراحي در اورژانس ، بخش هاي آموزشي بيمارستان و اتاق عمل بازديد به عمل آمد .ايرادات موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و فراگيران در خصوص انجام وظايف توجيه  گرديدند.

جلسه پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/16-10:53

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 7:30 جهت برگزاري دفاع از مقاله پايان نامه و طرح پروپوزال در مركز تحقيقات الزهرا(س) برگزار مي گردد .

منابع آزمون ارتقاء و دانشنامه تخصصي سال 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/02-9:11

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir