اخبارگروه جراحی عمومی

جلسه پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-9:32

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/5/29 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات الزهرا(س) برگزار ميگردد.

شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-8:23

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/5/15 ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

دستورالعمل ثبت نام آزمون دانشنامه تخصي سال 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/13-8:26

جلسه كميته اخلاق گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-8:40

جلسه كميته اخلاق گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/5/1 ساعت 8:30 در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

جلسه شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-8:38

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/5/1 ساعت 7:15  صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

امتحان آسكي دانشجويان جراحي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/19-4:53

امتحان آسگي دانشجويان ارديبهشت خرداد و تير ماه 97 گروه جراحي روز پنجشنبه مورخ 97/4/21 ساعت 8 صبح در تالار محسن بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد

امتحان پايان ترم نظري دانشجويان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/19-4:44

امتحان نظري پايان ترم دانشجويان ارديبهشت، خرداد و تير ماه 97 گروه جراحي روز سه شنبه مورخ 97/4/19 ساعت 12 ظهر در دانشكده پزشكي برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/31-7:37

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8:30 صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) جهت دفاع از پايان نامه و طرح پروپوزال برگزار مي گردد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir