اخبارگروه جراحی عمومی

جلسه شوراي گروه جراحي جهت انتخاب مدير گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,2018/02/01-10:05

جلسه شوراي گروه جراحي جهت انتخاب مدير گروه ، روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 ساعت 7:15 در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/01/07-8:39

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 96/10/18 ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,2017/12/16-11:15

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 96/9/27 ساعت 7:30 صبح مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/11/26-12:10

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 96/9/13 ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir