اخبارگروه جراحی عمومی

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-9:03

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/1/26 ساعت 7:30 جهت طرح پروپوزال و دفاع از پايان نامه ها در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

جلسه شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/17-8:11

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/1/19 ساعت 7:30 صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

جلسه بخش جراحي اطفال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/20-6:03

جلسه گروه جراحي اطفال روز دوشنبه مورخ 97/12/20  ساعت 7:30 در  بخش جراحي اطفال بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

برگزار شدن همايش چاقي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/11-10:39

همايش يك روزه جراحي چاقي (بيماران مبتلا به چاقي مفرط ) روز پنجشنبه مورخ 97/12/9 ساعت 12-8 صبح در هتل آسمان برگزار گرديد.

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/11-10:40

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/12/6 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا برگزا مي گردد

برگزاري همايش يك روزه چاقي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/28-5:50

به اطلاع ميرساند، همايش يك روزه جراحي چاقي (بيماران مبتلا به چاقي مفرط ) روز پنجشنبه مورخ 97/12/9 ساعت 12-8 صبح در هتل آسمان برگزار مي گردد .

شوراي گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/28-5:47

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/11/29 ساعت 7:30 در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

امتحان ميان ترم دانشجويان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/28-5:46

امتحان ميان ترم نظري دانشجويان دي، بهمن و اسفند ماه 97 گروه جراحي روز يكشنبه مورخ 97/11/28 ساعت 12:30 در دانشكده پزشكي برگزار مي گردد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir