اخبارگروه جراحی عمومی

شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/21-13:02

شوراي گروه جراحي روز شنبه مورخ 97/6/24 ساعت 7:30 صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

كسب رتبه يك آزمون فوق تخصصي رشته جراحي اطفال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/21-10:57

جناب آقاي دكتر علي فاضلي

بدينوسيله كسب رتبه يك آزمون فوق تخصصي رشته جراحي اطفال  و نوزادان رابه جنابعالي تبريك عرض نموده ،توفيق روز افزون شما را از خداوند منان خواستاريم .

جلسه پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/21-9:56

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/6/26 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

جلسه پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-13:02

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/5/29 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات الزهرا(س) برگزار ميگردد.

شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-11:53

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/5/15 ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

دستورالعمل ثبت نام آزمون دانشنامه تخصي سال 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/13-11:56

جلسه كميته اخلاق گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-12:10

جلسه كميته اخلاق گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/5/1 ساعت 8:30 در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

جلسه شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-12:08

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/5/1 ساعت 7:15  صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir