اخبارگروه جراحی عمومی

دوره آموزشی مراقبت پیشرفته تروما با پروتکل بین المللی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/04/27-8:19

برگزاری دومین دوره بین المللی آموزشی مراقبت پیشرفته تروما :

تحت عنوان "ATLS 2019" در اصفهان؛* باتوجه به محدودیت ثبت نام در این دوره، از متقاضیان خواهشمندیم جهت ثبت نام زودهنگام به سایت مراجعه نمایند.

http://isss-co.ir/2th_advanced_trauma_life_support/

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/19-7:35

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/4/24 ساعت 7:30 جهت طرح پروپوزال و دفاع از پايان نامه دستياري در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/19-7:34

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/4/3 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا(س) جهت طرح پروپوزال و دفاع از پايان نامه برگزار مي گردد .

بازديد هيات ارزشيابي از بخش جراحي پلاستيك

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/03/30-7:12

بازديد هيات ارزشيابي از بخش جراحي پلاستيك گروه جراحي روز چهارشنبه مورخ 98/3/29 انجام پذيرفت .

آزمون كتبي ارتقا و گواهي نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/12-10:30

آزمون كتبي ارتقا و گواهي نامه دستياران روز پنجشنبه مورخ 98/4/20 برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/15-7:27

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/2/16 ساعت 7:30 صبح جهت دفاع از پايان نامه و طرح پروپوزال دستياران و كاروزان در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد .

امتحان آسكي دستياران گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/15-7:27

برگزاري امتحان آسكي سال 98 دستياران گروه جراحي روز جمعه مورخ 98/2/6 ساعت 8 صبح در مركز مهارتهاي باليني برگزار مي گردد  .

كنفرانس مشترك گروه جراحي پلاستيك

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/28-4:57

كنفرانس مشترك گروه جراحي پلاستيك با گروههاي نورولوژي اطفال ، طب فيزيكي و توانبخشي

تحت عنوان : فلج عصب فاشيال در كودكان و درمانهاي آن

روز چهارشنبه مورخ 98/2/4 ساعت 7:30 صبح كلاس درس شماره 3  بيمارستان الزهرا (س)

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir