اخبارگروه جراحی عمومی

جلسه تصميم گيري در خصوص نمرات ارتقاء دستياران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-13:36

جلسه تصميم گيري در خصوص نمرات ارتقاء دستياران روز شنبه مورخ 97/2/29 ساعت 7:15 صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد

تاريخ برگزاري آزمون كتبي ارتقاء

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-13:34

 آزمون كتبي ارتقاء و گواهي نامه دستياران روز پنجشنبه مورخ 97/4/21 برگزار مي گردد .

تقويم آموزشي سال تحصيلي 97-98 كارآموزان و كارورزان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/23-9:27

تقويم آموزشي سال تحصيلي 97-98 كارآموزان و كارورزان

شوراي گروه و جلسه آموزشي سامانه نگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/23-9:18

جلسه آموزشی سامانه نگاه (نرم افزار گسترده اطلاعات هیأت علمی) در روز دوشنبه تاریخ 97/2/24 ساعت  7:15صبح دردفتر رياست  بيمارستان آموزشی درمانی الزهرا(س) با حضور کلیه اعضای هیأت علمی گروه جراحي برگزار مي گردد.

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/09-14:04

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 10 / 2 / 97  ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

آسكي دستياران گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/08-10:38

آزمون آسکی دستیاران جراحي در سال تحصیلی 97-96 در روز جمعه  تاریخ 97/2/21  ساعت 8 صبح در محل مركز مهارتهاي باليني برگزار خواهد شد.

 

شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/26-8:11

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/1/27 ساعت 7:15 صبح در پاويون اساتيد  بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد.

اطلاعیه آزمون سنجش مهارتهای بالینی 27 اردیبهشت 1397

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/21-11:19

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir