اخبارگروه جراحی عمومی

آزمون كتبي ارتقا و گواهي نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/12-10:30

آزمون كتبي ارتقا و گواهي نامه دستياران روز پنجشنبه مورخ 98/4/20 برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/15-7:27

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/2/16 ساعت 7:30 صبح جهت دفاع از پايان نامه و طرح پروپوزال دستياران و كاروزان در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد .

امتحان آسكي دستياران گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/15-7:27

برگزاري امتحان آسكي سال 98 دستياران گروه جراحي روز جمعه مورخ 98/2/6 ساعت 8 صبح در مركز مهارتهاي باليني برگزار مي گردد  .

كنفرانس مشترك گروه جراحي پلاستيك

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/28-4:57

كنفرانس مشترك گروه جراحي پلاستيك با گروههاي نورولوژي اطفال ، طب فيزيكي و توانبخشي

تحت عنوان : فلج عصب فاشيال در كودكان و درمانهاي آن

روز چهارشنبه مورخ 98/2/4 ساعت 7:30 صبح كلاس درس شماره 3  بيمارستان الزهرا (س)

جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-9:03

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/1/26 ساعت 7:30 جهت طرح پروپوزال و دفاع از پايان نامه ها در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

جلسه شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/17-8:11

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/1/19 ساعت 7:30 صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

جلسه بخش جراحي اطفال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/20-6:03

جلسه گروه جراحي اطفال روز دوشنبه مورخ 97/12/20  ساعت 7:30 در  بخش جراحي اطفال بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

برگزار شدن همايش چاقي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/11-10:39

همايش يك روزه جراحي چاقي (بيماران مبتلا به چاقي مفرط ) روز پنجشنبه مورخ 97/12/9 ساعت 12-8 صبح در هتل آسمان برگزار گرديد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir