اخبارگروه جراحی عمومی

جلسه شوراي گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1399/03/24-6:02

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 99/3/28 ساعت 7:30 صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1399/02/20-5:35

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 99/2/22 ساعت 8 صبح در كلاس درس بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1399/02/20-5:34

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 99/2/15 ساعت 8 صبح جهت برگزاري دفاع از پايان نامه دستياري و كارورزي در كلاس درس بيمارستان الزهرا برگزار گرديد .

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/01/31-8:58

شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 99/2/1 ساعت 8 صبح در كلاس درس بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/13-6:57

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/12/19 ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-8:33

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/12/5 ساعت 7:30 جهت دفاع از مقاله پايان نامه هاي اينترني و دستياري در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

جلسه شوراي گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/11/17-7:39

جلسه شوراي گروه جراحي روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 ساعت 7 صبح با حضور  جناب آقاي دكتر نعمت بخش رئيس محترم دانشكده پزشكي و اعضاي محترم گروه جراحي در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) جهت انتخاب مدير گروه جراحي برگزار گرديد .

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/29-5:41

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/11/7 ساعت 7:30 صبح جهت طرح پروپوزالها و پايان نامه هاي دستياري و كاروزي در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir