اخبارگروه جراحی عمومی

در خصوص ثبت پروپوزال دستياران و كارورزان در سامانه پژوهشيار

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-9:24

جلسه پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-9:25

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/9/19 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد . 

مسابقات ورزشي كانون بسيج استادان دانشگاه علوم پزشكي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-9:25

شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/08/10-10:52

شوراي گروه جراحي  روز دوشنبه مورخ 97/8/14  ساعت 7:30 در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

منابع آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/08/10-10:52

جلسه پژوهشي گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-9:08

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 30/7/97 ساعت 7:30 مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

جلسه پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-9:24

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/7/30 ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

معرفي آقاي دكتر حميد طالب به عنوان مسئول آموزش دستياري گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/14-12:07

ضمن تقدير از زحمات آقاي دكترغلامرضا مهاجري ،  آقاي دكتر حميد طالب زاده به عنوان مسئول آموزش دستياران گروه جراحي انتخاب و معرفي مي گردند.

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه جراحی عمومی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir