كنفرانس مشترك گروه جراحي پلاستيك

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/28-4:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كنفرانس مشترك گروه جراحي پلاستيك با گروههاي نورولوژي اطفال ، طب فيزيكي و توانبخشي

تحت عنوان : فلج عصب فاشيال در كودكان و درمانهاي آن

روز چهارشنبه مورخ 98/2/4 ساعت 7:30 صبح كلاس درس شماره 3  بيمارستان الزهرا (س)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir