كارگاه آموزشي روش هاي نوين در جراحي فتق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-10:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برگزاري كارگاه آموزشي روش هاي نوين در جراحي فتق:

با حضور Dr.Tim Tollens از كشور بلژيك

روز دوشنبه مورخ 97/11/1 اصفهان بيمارستان الزهرا

داراي امتياز بازآموزي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir