شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/04/15-8:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/1/27 ساعت 7:15 صبح در پاويون اساتيد  بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد.

لوگوی جراحی: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir