شوراي گروه جراحي مورخ 96/5/17

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/14-10:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شوراي گروه جراحي روز سه شنبه مورخ 96/5/17 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان  الزهرا (س) برگزار مي گردد .

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir