شوراي گروه جراحي در اسفند 9 95

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/30-7:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شوراي گروه جراحي روز يكشنبه مورخ 95/12/1 ساعت 7:15 صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir