شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/05-9:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

روز دوشنبه مورخ 96/6/6 ساعت 7:30 صبح جهت طرح پروپوزال و دفاع از پايان نامه ها در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir