دوره آموزشی مراقبت پیشرفته تروما با پروتکل بین المللی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/04/27-8:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برگزاری دومین دوره بین المللی آموزشی مراقبت پیشرفته تروما :

تحت عنوان "ATLS 2019" در اصفهان؛* باتوجه به محدودیت ثبت نام در این دوره، از متقاضیان خواهشمندیم جهت ثبت نام زودهنگام به سایت مراجعه نمایند.

http://isss-co.ir/2th_advanced_trauma_life_support/

جامعه دانشجویی جراحی ایران*- *اصفهان*

◀ مدت زمان این دوره ۲.۵ روزه بوده و در *تاریخ های ۳۰ و ۳۱ مرداد و ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸* برگزار خواهد شد.

◀ *ثبت نام زودهنگام ۱۰ الی ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۸*

 *ثبت نام دیرهنگام ۲۰ الی ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸*

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir