جلسه پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-7:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه پژوهشي گروه جراحي جهت طرح پروپوزال و دفاع از پايان نامه هاي اينترنتي و رزيدنتي روز دوشنبه مورخ 97/2/31 ساعت 7:30 در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

لوگوی جراحی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir