جلسه كميته اخلاق گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-8:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه كميته اخلاق گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/5/1 ساعت 8:30 در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir