جلسه شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/06/28-5:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/7/8 ساعت 7:30 در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir