جلسه شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/31-11:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 7:15 صبح در پاويون اساتيد مركز پزشكي الزهرا(س) برگزار مي گردد . 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir