جلسه شوراي گروه جراحي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/31-7:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 7:15 صبح در پاويون اساتيد مركز پزشكي الزهرا(س) برگزار مي گردد . 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir