جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/15-7:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/2/16 ساعت 7:30 صبح جهت دفاع از پايان نامه و طرح پروپوزال دستياران و كاروزان در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir