جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/10-8:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي پژوهشي گروه  جراحي روز دوشنبه مورخ 97/11/15 ساعت 7:30 جهت برگزاري دفاع از پايان نامه  و طرح پروپوزال اينترني و رزيدنتي در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir