جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/17-8:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 96/10/18 ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir